POLOHA

 
 

Černé moře je vnítřně-kontinentální moře, které pomocí užiny Bosfor se spojuje s Mramorním mořem a odtud pomocí užiny Dardaneli - s Egejským mořem.

Obsah mořské soli je poměrně malý v porovnání s jiný mi moři / skoro dvakrát menší slanost než v Středozemním moři/. Maximální výška vln nepřevyšuje 5-6m, přílivy a odlivy jsou skoro nepozorovatelné - okolo 10cm . Voda je čistá, v létě - teplá a vhodná na plavání. Velkou předností Jížního Bulharského Černomoří je jeho východní rozložení, které dává možnost turistům se opalovat již brzy ráno.

Jinou výhodou moře je , že v něm nejsou nebezpečné pro život člověka živočišné druhy . Poblíž břehu je možno najít cípala hlavatého a hlaváče, vevnitř - velké tahy sardelek/šprot/, velké chobotnice, rejnoky, parm . Ze spodních ryb se dají najít kamenáče a platýsy. V Černém moři stále žijou delfíny , a poblíž mysu Kaliakra se vyskytují mořské tuleni. Stálou součástí mořské krajiny jsou racky a hltavce.

O OBLASTI

Správním , politickým, ekonomickým a kulturním centrem Jížního Bulharského Černomoří je město Burgas. Kromě toho jedné z mezinárodních letišť, které spojuje bulharskou Riviéru se světem se nachází v tomto velkolepém městě.

Díky příznivým přírodním podmínkám a bohatému kulturně- historickému dědictví, jeden z nej-rozvinutějších odvětví ekonomiky v této oblasti je cestovní ruch.

Tento region je známý ne jenom v Bulharsku , ale i ve světě, výrobou kvalitních vín.

Pro více informace:
reception@southbeachbg.com
tel./fax +359 550 3 60 65
 
Uvod Kiten Poloha Kontakty Ceny Rezervace Plaze Zajezdy